• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 619/CT-TTHT năm 2015 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 619/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 619/CT-TTHT
V/v: Kê khai thuế giá trị gia tăng 

Tp Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 1 năm 2015

 

Kính gửi:

Chi nhánh Công ty CP Thiết bị phụ tùng cơ điện TP. Hà Nội
Địa chỉ: 645 Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Mã số thuế: 0100103584-001

 

Trả lời văn bản số 012015/CV ngày 09/01/2015 của Chi nhánh về kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“b) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý

b.1) Đối tượng khai thuế GTGT theo quý

...

b.2) Thời kỳ khai thuế theo quý

- Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.

...

Ví dụ 23: Doanh nghiệp D năm 2013 có tổng doanh thu là 57 tỷ đồng nên thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Doanh thu năm 2014 do doanh nghiệp kê khai (kể cả trường hợp khai bổ sung) hoặc do kiểm tra, thanh tra kết luận là 48 tỷ đồng thì doanh nghiệp D vẫn thực hiện khai thuế GTGT theo tháng đến hết năm 2016. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.”

Trường hợp theo trình bày, Chi nhánh có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm 2013 trên 50 tỷ đồng thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng (đã thực hiện khai thuế GTGT theo tháng từ tháng 10/2014 đến tháng 12/2014). Nếu doanh thu của năm 2014 do Chi nhánh kê khai dưới 50 tỷ thì Chi nhánh vẫn tiếp tục thực hiện khai thuế GTGT theo tháng và giữ ổn định cho đến hết năm 2016. Đến năm 2017, Chi nhánh căn cứ vào mức doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của năm 2016 để xác định lại chu kỳ khai thuế mới.

Cục Thuế TP thông báo Chi nhánh biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.Ktra 3
- Lưu VT; TTHT.
74-1739/2015/thue gtgt/tta

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 619/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 19/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 619/CT-TTHT

150

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
267102