• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 6190/CT-TTHT về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 6190/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6190/CT-TTHT
V/v: Lập hoá đơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV IL YOUNG
Địa chỉ: Tầng B2 Trung Tâm Thương Mại Vincom Center số 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế : 0311134623

 

Trả lời văn thư số 02/2013/CV-IY ngày 19/08/2013 của Công ty về lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực từ ngày 01/07/2013):

+ Tại Khoản 2a Điều 14 quy định :

“...

Các siêu thị, trung tâm thương mại thành lập theo quy định của pháp luật được lập chung một (01) hóa đơn GTGT cho tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn phát sinh trong ngày (không phân biệt tổng giá trị thanh toán trên 200.000 đồng hay dưới 200.000 đồng). Chỉ tiêu người mua trên hoá đơn ghi rõ là khách hàng mua lẻ không lấy hoá đơn. Trường hợp khách hàng mua hàng tại các siêu thị, trung tâm thương mại (không phân biệt tổng giá trị thanh toán trên 200.000 đồng hay dưới 200.000 đồng) có yêu cầu xuất hóa đơn, các siêu thị, trung tâm thương mại phải lập hóa đơn GTGT cho từng khách hàng theo quy định. …”

+ Tại Khoản 2b Điều 14 quy định :

“...

Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”. ”

Trường hợp Công ty nếu không phải loại hình kinh doanh “ siêu thị ”, “ trung tâm thương mại ” thì khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế ( nếu có) thì Công ty vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “ người mua không lấy hóa đơn” hoặc “ người mua không cung cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế” theo quy định nêu trên. Việc Công ty đề nghị được lập một bảng kê, cuối ngày xuất một tờ hóa đơn là không đúng quy định. Trường hợp Công ty thuộc loại hình kinh doanh “ siêu thị ”, “ trung tâm thương mại” thì thực hiện việc lập hóa đơn theo hướng dẫn tại Khoản 2a Điều 14 nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Q.1;
- P. PC;
- Web;
- Lưu: HC, TTHT.
2052-229343 Dương

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Trần Thị Lệ Nga

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6190/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 30/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6190/CT-TTHT

138

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207102