• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 6215/TCHQ-GSQL năm 2013 nhập khẩu dụng cụ và thiết bị dùng để lắp đặt sân chơi vận động miễn phí do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6215/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6215/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu dụng cụ và thiết bị dùng để lắp đặt sân chơi vận động miễn phí

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3541/HQHCM-GSQL ngày 14/10/2013 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc nhập khẩu dụng cụ và thiết bị dùng để lắp đặt sân chơi vận động miễn phí của Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở đề xuất của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh và cam kết của Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam về việc nhập khẩu lô hàng để lắp đặt sân chơi vận động miễn phí năm 2013 với mục đích từ thiện, Tổng cục Hải quan đồng ý cho phép Công ty được thực hiện thủ tục nhập khẩu lô hàng theo loại hình nhập kinh doanh.

Về chính sách thuế và chính sách mặt hàng đối với lô hàng nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6215/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 23/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6215/TCHQ-GSQL

139

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210606