• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 6221/TCHQ-TXNK năm 2013 bổ sung hồ sơ khiếu nại do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6221/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6221/TCHQ-TXNK
V/v bổ sung hồ sơ khiếu nại

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Hoàng Tử.
(Địa chỉ: 20 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 42/KN/HT ngày 14/10/2013 của Công ty TNHH Hoàng Tử khiếu nại lần 2 về trị giá tính thuế đối với mặt hàng gạch ốp lát ceramic xuất xứ Tây Ban Nha nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực II - Cục Hải quan TP.Hải Phòng và đã được Cục trưởng Cục Hải quan TP.Hải Phòng giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết định số 2048/QĐ-GQKN ngày 03/10/2013. Tuy nhiên tại công văn khiếu nại chưa nêu tờ khai nhập khẩu và không gửi hồ sơ kèm theo nên không đủ cơ sở để xem xét khiếu nại của công ty. Do vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty bổ sung hồ sơ khiếu nại, cụ thể:

- Hồ sơ nhập khẩu: tờ khai hải quan, hợp đồng, invoice, vận tải đơn…

- Thông báo về việc nghi vấn trị giá khai báo, Thông báo về việc xác định mức đảm bảo, Thông báo về việc trị giá tính thuế hàng nhập khẩu, Quyết định ấn định thuế, Biên bản đối thoại lần đầu, Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

- Chứng từ thanh toán.

- Các chứng từ tài liệu khác có liên quan đến vụ việc khiếu nại.

Bản sao các chứng từ tài liệu nêu trên có đóng dấu sao y bản chính của Công ty (có bản kê cụ thể các tài liệu kèm theo).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Hoàng Tử được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-TG (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6221/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 23/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6221/TCHQ-TXNK

117

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210626