• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


 

Công văn 6229/NHNN-TD năm 2017 về hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 6229/NHNN-TD
Bản Tiếng Việt

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6229/NHNN-TD
V/v hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:

- Chủ tịch HĐQT/HĐTV, Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng;
- Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố: Sơn La, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Bắc Kạn, Cao Bằng.

Vừa qua, mưa lớn kéo dài gây lũ quét, lũ ống, sạt lở đất làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của nhân dân tại các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Bắc Kạn, Cao Bằng. Để kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, khôi phục lại sản xuất, kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố nêu trên thực hiện ngay một số nội dung như sau:

1. Các tổ chức tín dụng:

a) Chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch chủ động rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng được vay mới khôi phục sản xuất sau lũ; thực hiện xử lý nợ đối với khách hàng theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP và Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

b) Tổ chức thăm hỏi, động viên đối với các gia đình bị thiệt hại, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số để động viên người dân vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất; thực hiện công tác an sinh xã hội đối với các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản, những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ.

2. Đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Bắc Kạn, Cao Bằng:

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành trên địa bàn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại, các khu vực bị thiệt hại do mưa lũ;

- Đầu mối chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai việc hỗ trợ khắc phục thiệt hại nêu tại Điểm 1 của Công văn này.

- Định kỳ hàng tháng (bắt đầu từ ngày 15/8/2017) báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (thông qua Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - 25 Lý Thường Kiệt) kết quả triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ của ngành trên địa bàn.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu Chủ tịch HĐQT/HĐTV, Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng và Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Bắc Kạn, Cao Bằng nghiêm túc thực hiện; trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để được xem xét, xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo TTCP);
- Các Bộ: NN&PTNT; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu QH các tỉnh: Sơn La, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Bắc Kạn, Cao Bằng;
- Lưu: VP, Vụ TDCNKT (3).

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6229/NHNN-TD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam   Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành: 07/08/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6229/NHNN-TD

251

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365225