• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Kinh doanh rượu

 

Công văn 6266/BCT-TTTN năm 2018 vướng mắc về hoạt động kinh doanh rượu do Bộ Công Thương ban hành

Tải về Công văn 6266/BCT-TTTN
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6266/BCT-TTTN
V/v trả lời kiến nghị của Công ty TNHH TFF

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Trách nhiệm hữu hạn TFF
(Địa chỉ :Số 4B Phan Kế Bính, phường Đa Kao, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh)

Theo ý kiến của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản số 7182/VPCP-ĐMDN ngày 28 tháng 7 năm 2018 về việc trả lời kiến nghị của Công ty Trách nhiệm hữu hạn TFF liên quan đến hoạt động kinh doanh rượu, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Ngày 14 tháng 9 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu. Theo đó:

- “Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải có giấy phép theo quy định tại Nghị định này” (Điều 4);

-  “Rượu là đồ uống có cồn thực phẩm, được sản xuất từ quá trình lên men” (có hoặc không chưng cất) từ tinh bột của các loại ngũ cốc, dịch đường của cây và hoa quả hoặc được pha chế từ cồn thực phẩm (Ethanol). Rượu không bao gồm: Bia các loại; nước trái cây lên men các loại có độ cồn dưới 5% theo thể tích.” (Khoản 1 Điều 3).

2. Bộ Công Thương ghi nhận kiến nghị của Công ty về việc cắt giảm nghĩa vụ đăng ký và xin cấp cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ. Đồng thời sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan nghiên cứu và có báo cáo đánh giá trình cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Bộ Công Thương thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử CP;
- TTr. Đỗ Thắng Hải (để b/c);
- Phòng TM và CN VN (VCCI);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TTTN, HHDV.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Anh Tuấn

 

Điều 4. Nguyên tắc quản lý rượu

Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải có giấy phép theo quy định tại Nghị định này. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau;

1. Rượu là đồ uống có cồn thực phẩm, được sản xuất từ quá trình lên men (có hoặc không chưng cất) từ tinh bột của các loại ngũ cốc, dịch đường của cây và hoa quả hoặc được pha chế từ cồn thực phẩm. (Ethanol).

Rượu không bao gồm: Bia các loại; nước trái cây lên men các loại có độ cồn dưới 5% theo thể tích.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6266/BCT-TTTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 08/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6266/BCT-TTTN

311

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
394204