• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 627/BXD-KTXD năm 2015 điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 627/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 627/BXD-KTXD
V/v: điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Bất động sản Viettel

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 107/BĐS-KT ngày 06/02/2015 của Công ty Bất động sản Viettel về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng trọn gói. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tại khoản 1, Điều 3 Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng đã quy định trường hợp được điều chỉnh giá hợp đồng đối với hình thức hợp đồng trọn gói như sau: Đối với hợp đồng trọn gói chỉ được điều chỉnh giá hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo hợp đồng đã ký kết (cụ thể, đối với hợp đồng thi công xây dựng, khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi hợp đồng là những khối lượng nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế).

2. Theo quy định trên, trường hợp nêu tại văn bản số 107/BĐS-KT, đối với các gói thầu thi công xây dựng theo hình thức hợp đồng trọn gói, khi chủ đầu tư có điều chỉnh, bổ sung thiết kế thì các bên phải lập phụ lục hợp đồng bổ sung, trong đó cần xác định rõ về khối lượng công việc bổ sung theo thiết kế điều chỉnh và đơn giá áp dụng (kể cả đơn giá vật tư, vật liệu thay đổi theo thiết kế điều chỉnh).

Công ty Bất động sản Viettel căn cứ ý kiến trên thực hiện quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD, Nh (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Điều 3. Các trường hợp được điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

1. Đối với hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo tỷ lệ (%): Chỉ được điều chỉnh giá hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo hợp đồng đã ký kết, cụ thể:

a) Đối với hợp đồng tư vấn, khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi hợp đồng là những khối lượng nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện.

b) Đối với hợp đồng thi công xây dựng, khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi hợp đồng là những khối lượng nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế.

c) Đối với hợp đồng cung cấp thiết bị, khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi hợp đồng là những danh mục thiết bị bổ sung nằm ngoài danh mục thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết ban đầu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 627/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 31/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 627/BXD-KTXD

221

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
270021