• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 629/TCT-CS năm 2015 về thu lệ phí trước bạ đối với rơ moóc, sơ mi rơ moóc do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 629/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh
phúc
------------------

Số: 629/TCT-CS
V/v: thu lệ phí trước bạ đối với rơ moóc, sơ mi rơ moóc.

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Cảnh sát giao thông
(Đ/c: 112 Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 127/CSGT-P6 ngày 16/01/2015 của Cục Cảnh sát giao thông phản ánh về việc không thu lệ phí trước bạ đối với rơ moóc, sơ mi rơ moóc theo Công văn số 2780/CT-TH-NV&DT ngày 24/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Sau khi nhận được Công văn số 127/CSGT-P6 nêu trên, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo Cục Thuế tỉnh Bình Phước về việc thu lệ phí trước bạ đối với rơ mooc, sơ mi rơ mooc. Ngày 03/02/2015, Cục Thuế tỉnh Bình Phước đã có Công văn số 179/CT-TH-NV& DT về việc thu lệ phí trước bạ gửi Chi cục Thuế các huyện, thị xã (thay thế Công văn số 2780/CT-TH-NV&DT ngày 24/12/2014 nêu trên), trong đó nêu rõ rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô phải đăng ký và gắn biển số theo quy định của Luật giao thông đường bộ thuộc đi tượng phải chịu lệ phí trước bạ, đồng thời đề nghị Chi cục Thuế các huyện, thị xã thuộc tỉnh Bình Phước rà soát lại và thực hiện đúng quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ (bản photocopy Công văn số 179/CT-TH-NV&DT đính kèm).

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý Cục./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
PTCTr - Cao Anh Tuấn để báo cáo;
-
Vụ Pháp chế - TCT;
-
Cục Thuế tỉnh Bình Phước;
-
Lưu: VT, CS (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 629/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Ngô Văn Độ
Ngày ban hành: 13/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 629/TCT-CS

204

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266778