• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

 

Công văn 6294/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6294/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6294/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 3400/HQQN-GSQL ngày 10/9/2020 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh liên quan đến việc thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua kho ngoại quan của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với những lô hàng đã xếp lên phương tiện vận tải nhưng chưa rời cảng, còn đang trong khu vực giám sát hải quan tại khu vực cảng, cho phép chủ hàng hóa khai tờ khai hải quan nhập khẩu gửi kho ngoại quan đối với các lô hàng đã hoàn thành thủ tục hải quan xuất khẩu nhưng không xuất được vì lí do bất khả kháng, hồ sơ hải quan gồm tờ khai nhập khẩu gửi kho ngoại quan, chứng từ vận tải do hãng tàu cung cấp liên quan đến việc quay trở lại cảng, đưa hàng hóa vận chuyển vào bờ để bổ sung các chỉ tiêu khai báo thông tin trên Tờ khai nhập khu hàng hóa theo hướng dẫn tại Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, văn bản của bên nước ngoài thông báo hàng bị trả lại hoặc văn bản của hãng tàu/đại lý hãng tàu thông báo không có người nhận hàng.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục ĐTCBL (để th/h
);
- Lưu: VT,GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6294/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 25/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6294/TCHQ-GSQL

91

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
454583