• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kinh doanh xuất khẩu gạo


Văn bản pháp luật về Phát triển sản xuất thúc đẩy xuất khẩu

 

Công văn 6303/BTC-QLG năm 2019 về điều tra chi phí sản xuất và giá thành thóc do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 6303/BTC-QLG
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6303/BTC-QLG
V/v điều tra chi phí sản xuất và giá thành thóc

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo và Thông tư số 77/2018/TT-BTC ngày 17/8/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phương pháp điều tra, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất thóc hàng hóa các vụ sn xuất trong năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chỉ đạo các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn t chức điều tra, khảo sát chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất lúa từng vụ trong năm trên địa bàn.

Để có thông tin phục vụ kịp thời công tác bình ổn giá lương thực, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, công tác điều hành thu mua thóc và xuất khẩu gạo của Chính phủ và công bố giá mua thóc định hướng theo quy định; Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở:i chính, Nông nghiệp và phát triển nông thôn t chức điều tra, khảo sát chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất thóc vụ Thu 2019 trên địa bàn và gửi báo cáo kết quả điều tra về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) - số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 30/11/2019.

Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nhanh chóng triển khai thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- - Như trên;
- Lưu: VT, QLG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6303/BTC-QLG   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 04/06/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6303/BTC-QLG

140

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
423539