• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Lệ phí môn bài


 

Công văn 6321/CT-TTHT năm 2018 về lệ phí môn bài do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 6321/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6321/CT-TTHT
V/v: Lệ phí môn bài

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
Địa chỉ: Tầng G, 8 và 10 Tòa nhà Phụ Nữ, 20 Nguyễn Đăng Giai, P.Thảo Điền, Q.2 TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0307672788

Trả lời văn thư số 197/2018/HC-FA ngày 02/05/2018 của Công ty về lệ phí môn bài theo Phiếu chuyển số 295/PC-TCT ngày 08/05/2018 của Tổng cục Thuế, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 2 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài;

“Điều 2. Người nộp lệ phí môn bài

Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm:

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.

3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

5. Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.

6. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có).

7. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.”

Căn cứ quy định trên; trường hợp Công ty theo trình bày, có 09 văn phòng đại diện hoạt động tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, không hoạt động sản xuất, kinh doanh thì không thuộc trường hợp phải nộp lệ phí môn bài.

Cục Thuế TP thông báo Quý Văn phòng biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TNCN;
- P.PC;
- Lưu: VT, TTHT.

910/18 mquan

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyn Nam Bình

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6321/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Nam Bình
Ngày ban hành: 29/06/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6321/CT-TTHT

184

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
393404