• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 6324/VPCP-KGVX năm 2021 về bảo đảm an sinh xã hội và an toàn phòng, chống dịch do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6324/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6324/VPCP-KGVX
V/v bảo đảm an sinh xã hội và an toàn phòng, chống dịch

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Để tiếp tục duy trì, bảo đảm an sinh xã hội và an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho người dân trong thời gian thực hiện tăng cường giãn cách xã hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện:

1. Rà soát, khắc phục ngay các tồn tại ở một số xã, phường, thị trấn về hỗ trợ y tế, lương thực, thực phẩm cho người dân.

2. Kiểm tra, rà soát việc đảm bảo trang bị phòng hộ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, tình nguyện viên, Tổ COVID-19 cộng đồng…

3. Nghiên cứu phương án xem xét tổ chức cho người ở khu vực đông dân cư không đảm bảo yêu cầu giãn cách, cách ly theo quy định được đăng ký về quê theo nguyện vọng, trên cơ sở phối hợp chặt chẽ, khoa học, đồng bộ giữa các địa phương, bảo đảm an toàn phòng chống dịch.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ
thực hiện công tác PC dịch COVID-19;
- Các Bộ: YT, LĐTBXH, QP;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,
Trợ lý TTg, các Vụ: NN, QHĐP, NC;
- Lưu: VT, KGVX (2) CD.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Trần Văn Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6324/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 10/09/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6324/VPCP-KGVX

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
487578