• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 6331/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc C/O mẫu E do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6331/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6331/TCHQ-GSQL
V/v vướng mc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 8380/VPCP-ĐMDN ngày 18/9/2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Tâm Kết về vướng mắc C/O mẫu E. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc chấp nhận C/O mẫu E mới, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tại công văn số 5421/TCHQ-GSQL ngày 26/8/2019.

2. Về mẫu dấu và chữ ký trên C/O mẫu E:

- Đối với mẫu dấu, chữ ký trên C/O mẫu E do Hải quan Trung Quốc cấp, Tổng cục Hải quan đã cập nhật trên Hệ thống nghiệp vụ Hải quan theo thông báo tại công văn số 5743/TCHQ-GSQL ngày 9/9/2019 và thông báo bổ sung danh sách mẫu dấu, chữ ký của các cán bộ có thẩm quyền cấp C/O mẫu E tại công văn số 6221/TCHQ-GSQL ngày 30/9/2019.

- Đối với mẫu dấu, chữ ký trên C/O mẫu E do Hội xúc tiến thương mại Quốc tế của Trung Quốc (CCPIT) cấp, Tổng cục Hải quan đã cập nhật trên Hệ thống nghiệp vụ Hải quan theo thông báo tại công văn số 2717/TCHQ-GSQL ngày 8/5/2019.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Văn Phòng Chính phủ (để b/c);
- TT- Vũ Thị Mai (để b/c);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (để tổng h
p);
- Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Tâm Kết (để trả lời);
(Đ/c: Khu tập thể may 2, Hoàng Hoa Thám, An Tảo, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên)
- Cổng thông tin website Hải quan, báo Hải quan(để biết)

- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6331/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 04/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6331/TCHQ-GSQL

251

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
425769