• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Hồ sơ đề nghị xác định trước mã số hàng hóa

 

Công văn 6333/TCHQ-TXNK năm 2020 về bổ sung hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6333/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6333/TCHQ-TXNK
V/v bổ sung hồ sơ đề nghị xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH MUJI RETAIL Việt Nam.
(Đ/c: Parkson Saigontourist Plaza, số 35 Bis-45, đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được 08 Đơn đề nghị xác định trước mã số số 01/MujiVN đến số 08/MujiVN ngày 24/7/2020 của Công ty TNHH Muji Retail Việt Nam đối với các mặt hàng sốt cà ri. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện tại, bằng các thiết bị và phương pháp phân tích hiện có, Tổng cục Hải quan (Cục Kiểm định hải quan) không xác định được tỷ lệ thịt và chủng loại thịt có trong thành phần của 08 mặt hàng đề nghị xác định trước mã số.

Do đó, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH MUJI RETAIL Việt Nam cung cấp bổ sung tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất, trong đó có thông tin rõ ràng về hàm lượng thịt và chủng loại thịt có trong từng mặt hàng.

Tổng cục Hải quan sẽ ban hành văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trường hợp Công ty TNHH MUJI RETAIL Việt Nam không thể cung cấp đủ tài liệu kỹ thuật yêu cầu trên, Tổng cục Hải quan sẽ gửi trả Đơn đề nghị xác định trước để Công ty TNHH MUJI RETAIL Việt Nam chủ động giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK, PL - Uyên (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6333/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 28/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6333/TCHQ-TXNK

46

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
455258