• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


 

Công văn 63350/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 63350/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63350/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Liên danh trường đại học Gachon, công ty Sunjin E&A, Trường đại học Yeungnam Hàn Quốc - Thầu chính dịch vụ tư vấn thiết kế cơ bản và chi tiết & Hỗ trợ đấu thầu và giám sát xây dựng Trường đại học Dược Hà Nội
(Đ/c: Phòng 806 Tòa nhà Charmviet Tower, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội; MST: 0107902748)

Trả lời công văn số 08072017/CHP ngày 08/7/2017 và công văn bổ sung hồ sơ số 27072017/CHP ngày 28/7/2017 của Liên danh trường đại học Gachon, công ty Sunjin E&A, Trường đại học Yeungnam Hàn Quốc - Thầu chính dịch vụ tư vấn thiết kế cơ bản và chi tiết & Hỗ trợ đấu thầu và giám sát xây dựng trường đại học Dược Hà Nội (sau đây gọi tắt là Liên danh) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính:

+ Tại Điều 8 Mục 2 quy định đối tượng và điều kiện áp dụng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế:

“Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế theo hướng dẫn tại Mục 2 Chương II nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam;

2. Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có hiệu lực;

3. Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam và thực hiện đăng ký thuế, được cơ quan thuế cấp mã số thuế.”

+ Tại Điều 11 Mục 3 quy định về đối tượng và điều kiện áp dụng nộp thuế GTGT, nộp thuế TNDN theo phương pháp tỷ lệ tính trên doanh thu:

“Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài không đáp ứng được một trong các điều kiện nêu tại Điều 8 Mục 2 Chương II thì Bên Việt Nam nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài theo hướng dẫn tại Điều 12, Điều 13 Mục 3 Chương II”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Liên danh thành lập Văn phòng dự án tại Việt Nam để thực hiện hợp đồng liên danh, Liên danh không đáp ứng một trong các điều kiện nêu tại Điều 8 Mục 2 Chương II Thông tư số 103/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, phía trường Đại học Dược đã kê khai và nộp thuế nhà thầu theo từng lần giải ngân thì Liên danh không phải kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo phương pháp tỷ lệ tính trên doanh thu.

Nội dung vướng mắc của Liên danh về việc áp dụng chế độ kế toán không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế TP Hà Nội. Đề nghị Liên danh liên hệ với Vụ chế độ Kế toán và Kiểm toán - Bộ Tài chính để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Liên danh được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 63350/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 21/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 63350/CT-TTHT

124

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364279