• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 6347/CT-TTHT năm 2018 chính sách thuế về hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 6347/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6347/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH giặt ủi hấp tẩy cao cấp Nơ Xanh
Địa ch: A6c KCN Hiệp Phước, Long Thới, Nhà Bè, TP.HCM
Mã số thuế: 0301454582

Trả lời văn bản số 01/CV-NX ngày 12/06/2018 của Công ty về chính sách thuế; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b khoản 2.15 Phụ lục IV Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015):

“b) Bên có tài sản góp vốn, có tài sản điều chuyển là tổ chức, cá nhân kinh doanh:

b.1. Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.

…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty theo trình bày có góp vốn bng tài sản vào một Công ty khác thì khi bàn giao tài sản góp vốn phải có Biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh; Biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT
1;
- P
.PC;
- Lưu VT, TTHT.

8824774-1162-180618-ttthien

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6347/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Nam Bình
Ngày ban hành: 29/06/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6347/CT-TTHT

180

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
393410