• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 6356/BCT-XNK năm 2014 về kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khoáng sản do Bộ Công thương ban hành

Tải về Công văn 6356/BCT-XNK
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6356/BCT-XNK
V/v kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khoáng sản

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Công thương nhận được công văn của một số doanh nghiệp đề nghị cho phép kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu các mặt hàng khoáng sản. Về vấn đề này, Bộ Công Thương trao đổi với Tổng cục Hải quan như sau:

Doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu mt hàng khoáng sản được làm thủ tục tại cơ quan hải quan, không phải có Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu của Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn các cơ quan hải quan địa phương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, XNK (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn
Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6356/BCT-XNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 09/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6356/BCT-XNK

286

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241028