• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Công văn 6381/VPCP-QHQT năm 2018 về kết quả tham dự Hội nghị lần thứ 107 của Tổ chức Lao động quốc tế tại Thụy Sỹ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6381/VPCP-QHQT
V/v kết quả tham dự Hội nghị lần thứ 107 của Tổ chức Lao động quốc tế tại Thụy Sỹ.

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 2528/LĐTBXH-HTQT ngày 26 tháng 6 năm 2018 báo cáo kết quả tham dự Hội nghị lần thứ 107 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Thụy Sỹ, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với các kiến nghị của Bộ tại văn bản nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg (để b/c);
- Tổng Liên đoàn LĐVN;
- VCCI;
- LMHTXVN;
- VPCP: BTCN, Trợ lý TTg, Vụ: TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2). ĐT

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6381/VPCP-QHQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 06/07/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6381/VPCP-QHQT

144

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
386675