• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Nhập khẩu phế liệu

 

Công văn 639/VPCP-QHQT năm 2019 kiến nghị về lô hàng nhôm phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất chưa được thông quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 639/VPCP-QHQT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 639/VPCP-QHQT
V/v kiến nghị của Công ty CP Alutec Vina

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Công Thương;
- Tổng cục Hải quan.

Văn phòng Chính phủ nhận được nhiều kiến nghị của Công ty cổ phần Alutec Vina về việc lô hàng nhôm phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất chưa được xem xét, giải quyết thông quan từ tháng 05 năm 2018, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã chủ trì của cuộc họp với đại diện các cơ quan: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương và Tổng cục Hải quan. Trên cơ sở báo cáo kết quả cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê bình Tổng cục Hải quan không thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

2. Yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan kịp thời có hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị chức năng xử lý dứt điểm các vấn đề tương tự của doanh nghiệp, không để tình trạng tái diễn; kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Công ty CP Alutec Vina;
- VCCI;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: TH, PL, KTTH, Thường trực TCT của TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3). M.A

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 639/VPCP-QHQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 23/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 639/VPCP-QHQT

218

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406203