• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 6391/BNN-HTQT năm 2017 về đề xuất dự án thực hiện theo mô hình dự án ô đề nghị sử dụng ODA vốn vay Nhật Bản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 6391/BNN-HTQT
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6391/BNN-HTQT
V/v đề xuất dự án thực hiện theo mô hình dự án ô đề nghị sử dụng ODA vốn vay Chính phủ Nhật Bản

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch Đầu tư

Phúc đáp công văn số 6046/BKHĐT-KTĐN ngày 25/7/2017 của Bộ Kế hoạch đầu tư về đề xuất dự án thực hiện mô hình dự án ô sử dụng ODA vốn vay Chính phủ Nhật Bản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

- Dự án Phát triển nông thôn dựa vào kết quả đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Ủy ban nhân dân 06 tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái chuẩn bị từ năm 2015 tới nay. Nội dung dự án bao gồm các hoạt động khuyến nông tạo, tập huấn, xây dựng mô hình trình diễn, áp dụng VietGap, quản lý sử dụng nguồn nước...) và phát triển cơ sở hạ tầng nhằm góp phần triển khai hai Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 về Giảm nghèo bền vững và Xây dựng nông thôn mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. Do vậy, việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ quản dự án ô sẽ đảm bảo nhân rộng kết quả ra các địa phương khác, cũng như góp phần hoàn thiện thể chế và chính sách để đáp ứng được yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện tại.

- Vai trò, nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong phương thức dự án ô đã được nêu tại công văn số 2801/BNN-HTQT ngày 04/4/2017 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thiết kế của dự án đảm bảo kế hoạch vốn hằng năm sẽ được phân bổ trực tiếp cho các tỉnh vùng dự án. Ủy ban nhân dân các tỉnh là cơ quan chủ quản tiểu dự án và quản lý dự án theo quy định hiện hành.

- Về nguồn bố trí khoản vốn đối ứng: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ trình điều chỉnh kế hoạch trung hạn ngay sau khi dự án được cấp có thẩm quyn phê duyệt. Việc phân bnguồn vn này cho hoạt động của Ban quản lý dự án được bố trí vào kế hoạch vốn hàng năm của Bộ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xin thông báo để Quý Bộ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- UBND các tỉnh: Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La và Yên Bái;
- Lưu VT, HTQT (TTC-12).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6391/BNN-HTQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 04/08/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6391/BNN-HTQT

193

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365005