• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 641/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn trong công tác cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 641/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 641/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn trong công tác cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 339/SXD-KTVLXD ngày 10/3/2014 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đề nghị hướng dẫn trong công tác cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Phôi chứng chỉ do các Sở Xây dựng chủ động in ấn hoặc thuê đơn vị khác in ấn theo mẫu mã, hình thức với các thông tin ghi trên chứng chỉ theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương căn cứ ý kiến trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr3.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Điều 12. Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

1. Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng gồm các nội dung chủ yếu sau:

a) Số chứng chỉ và lần cấp chứng chỉ.

b) Các thông tin về cá nhân của người được cấp chứng chỉ.

c) Trình độ chuyên môn được đào tạo.

d) Hạng kỹ sư định giá xây dựng.

đ) Trách nhiệm của người được cấp chứng chỉ.

2. Mẫu chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu quy định tại Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư này. Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng có kích thước 85 mm x 125 mm, bìa cứng màu xanh đậm, trong ruột có 2 trang màu trắng.

3. Cách đánh số chứng chỉ và lần cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng như sau:

a) Số chứng chỉ bao gồm 2 nhóm số:

- Nhóm số thứ nhất: theo số mã điện thoại của địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương);

- Nhóm số thứ hai: số thứ tự của chứng chỉ gồm có 4 chữ số.

Hai nhóm số được nối với nhau bằng dấu gạch ngang (-).

b) Lần cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng:

- Cấp lần đầu: ghi là cấp lần đầu;

- Cấp lại: ghi theo số lần cấp lại.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 641/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 10/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 641/BXD-KTXD

174

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
244051