• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

 

Công văn 643/TCHQ-TXNK năm 2019 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 643/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 643/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Văn phòng đại diện Ngân hàng Tái thiết Đức KfW tại Hà Nội.
(Đ/c: Tầng 12 Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn ngày 17/12/2018 của Văn phòng đại diện Ngân hàng Tái thiết Đức KfW tại Hà Nội (Văn phòng KfW) thông báo danh mục đề nghị miễn thuế giai đoạn 2019-2021 và đề nghị hoàn thuế đối với lô hàng đã nhập khẩu năm 2018. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 05/10/2018, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5837/TCHQ-TXNK hướng dẫn Văn phòng KfW về việc thông báo danh mục hàng hóa dự kiến nhập khẩu để xem xét giải quyết miễn thuế theo quy định tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.

Hàng hóa nhập khẩu của Văn phòng KfW năm 2018 không được Văn phòng KfW gửi danh mục đề nghị miễn thuế theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 5837/TCHQ-TXNK nêu trên. Do đó chưa đủ cơ sở để giải quyết miễn thuế, hoàn thuế theo đề nghị của Văn phòng KfW.

Đối với danh mục hàng hóa dự kiến nhập khẩu trong 3 năm (2019-2021), Tổng cục Hải quan sẽ xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ và sẽ thông báo cho Văn phòng KfW khi có kết quả.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Văn phòng đại diện Ngân hàng Tái thiết Đức KfW ti Hà Ni được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: V
T, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Điều 29. Miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo điều ước quốc tế, hàng hóa có trị giá tối thiểu, hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Cơ sở để xác định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là số lượng, chủng loại, trị giá hàng hóa được quy định cụ thể tại điều ước quốc tế.

Trường hợp điều ước quốc tế không quy định cụ thể chủng loại, định lượng miễn thuế thì Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Ngoại giao báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định chủng loại và định lượng hàng hóa miễn thuế.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 643/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 28/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 643/TCHQ-TXNK

206

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406316