• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp


Công văn 644/BNN-TCLN năm 2018 về giải ngân tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 644/BNN-TCLN
V/v giải ngân tin chi trả dịch vụ môi trường rừng

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) theo quy định của Nghị định số: 99/2010/NĐ-CP , ngày 24/9/2010; Nghị định 147/2016/NĐ-CP , ngày 02/11/2016 của Chính phủ, trong năm 2017 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương đôn đốc thu tiền DVMTR đạt kết quả tốt. Trong năm 2017, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam đã điều phối và các tỉnh đã thu trực tiếp DVMTR vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh là 1.784 tỷ đồng.

Để kịp thời động viên, khuyến khích nhân dân tích cực tham gia bảo vệ rừng góp phần tăng thu nhập và tổ chức cuộc sống trong dịp xuân mới Mậu Tuất 2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh khẩn trương nghiệm thu quản lý bảo vệ rừng, thanh toán tiền DVMTR cho chủ rừng, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng nhận giao, khoán bảo vệ rừng theo quy định hiện hành của nhà nước.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương (để phối hợp chỉ đạo);
- BT. Nguyễn Xuân Cường (để báo cáo);
- Lãnh đạo tổng cục Lâm nghiệp;
- EVN;
- Quỹ BV&PTR VN (thực hiện);
- Lưu: VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 644/BNN-TCLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 23/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 644/BNN-TCLN

95

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376287