• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 644/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 644/TCT-TNCN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 644/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH NTN Bearing Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 02/2017-TCT ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Công ty TNHH NTN Bearing Việt Nam về phí thị thực (visa) làm việc, giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Vấn đề này, Tổng cục Thuế ý kiến như sau:

Nội dung tại công văn số 79333/CT-TTHT ngày 08/12/2017 của Cục Thuế TP Hà Nội trả lời công ty TNHH NTN Bearing Việt Nam là phù hợp với chế độ quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để công ty TNHH NTN Bearing Việt Nam được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Vụ Pháp chế -TCT;
- Vụ Chính sách-TCT:
- Website
TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 644/TCT-TNCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Duy Minh
Ngày ban hành: 26/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 644/TCT-TNCN

169

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376751