• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Công chứng


 

Công văn 6457/BTP-BTTP năm 2017 về điều chỉnh Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng do Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Công văn 6457/BTP-BTTP
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6457/BTP-BTTP
V/v điều chỉnh Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Vừa qua, Bộ Tư pháp nhận được Công văn số 3241/UBND-NC ngày 03/11/2017 của y ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổ chức hành nghề công chng trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đề xuất chuyển 03 chỉ tiêu tổ chức hành nghề công chứng từ giai đoạn 2013-2015 sang giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn các huyện Tuần Giáo, Mường Ảng và thị xã Mường Lay; đề xuất bổ sung 01 chỉ tiêu tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ trong giai đoạn 2016-2020. Về vấn đề này, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

Ngày 25/7/2017, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 2595/BTP-BTTP trả lời Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về các đề xuất nêu trên. Theo đó, Bộ Tư pháp nhất trí với đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc chuyển 03 chỉ tiêu quy hoạch tổ chức hành nghề công chứng từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn các huyện Mường Ảng, huyện Tuần Giáo và thị xã Mường Lay; riêng đề xuất bổ sung 01 chỉ tiêu tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ trong giai đoạn 2016-2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ do tỷ lệ điều chỉnh vượt quá 5% tổng số tổ chức hành nghề công chứng được quy hoạch.

Bộ Tư pháp sẽ tổng hợp đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch của tỉnh Điện Biên cùng với đề xuất điều chỉnh Quy hoạch của các địa phương khác thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong phạm vi cả nước để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tư pháp về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng, kính gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở Tư pháp (đ
tham mưu);
- Cổng thông tin Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT,
BTTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6457/BTP-BTTP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 11/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6457/BTP-BTTP

255

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377663