• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

 

Công văn 6521/NHNN-QLNH triển khai Thông tư mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt khi xuất nhập cảnh do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 6521/NHNN-QLNH
Bản Tiếng Việt

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6521/NHNN-QLNH
V/v triển khai Thông tư mang ngoại tệ tiền mặt, đồng VN tiền mặt khi xuất nhập cảnh

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan)

Ngày 12/8/2011, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 15/2011/TT-NHNN quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh. Để triển khai áp dụng các quy định mới của Thông tư, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Tài chính - Tổng cục Hải quan phối hợp thực hiện các biện pháp tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn hành khách tại các cửa khẩu quốc tế một số nội dung sau:

1. Mức ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt cá nhân phải khai báo Hải quan cửa khẩu là trên 5.000 USD (Năm nghìn Đô la Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương và trên 15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng Việt Nam).

2. Cá nhân nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt bằng hoặc thấp hơn mức 5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương và có nhu cầu gửi số ngoại tệ tiền mặt này vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của cá nhân mở tại các Tổ chức tín dụng, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối (gọi chung là Tổ chức tín dụng được phép) cũng phải khai báo Hải quan cửa khẩu.

Hiện nay trong Tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh chưa có nội dung khai báo trên. Do vậy, ngoài việc phổ biến, hướng dẫn hành khách về quy định mới, đề nghị cơ quan Hải quan tại cửa khẩu đóng dấu xác nhận trên Tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh đối với số ngoại tệ tiền mặt cá nhân khai báo (từ mức 5.000 USD trở xuống hoặc ngoại tệ khác tương đương) để làm cơ sở cho cá nhân xuất trình cho Tổ chức tín dụng được phép khi gửi số tiền này vào tài khoản. Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với Bộ Công an và Bộ Quốc phòng để chỉnh sửa, bổ sung nội dung trên vào Tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh trong đợt in ấn tiếp theo.

Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của Quý Bộ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan (để phối hợp);
- Lưu VP, QLNH.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Bình

 

PHỤ LỤC

TỔ CHỨC TÍN DỤNG
(Tên tổ chức tín dụng được phép)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ….

……, ngày … tháng … năm ……

 

GIẤY XÁC NHẬN MANG NGOẠI TỆ TIỀN MẶT,
ĐỒNG VIỆT NAM TIỀN MẶT RA NƯỚC NGOÀI

Trên cơ sở đề nghị ngày … tháng … năm ….. của:

Ông/Bà:........................................................................................................................

Nơi thường trú:.............................................................................................................

Hộ chiếu số: ................................................ cấp ngày ….................. tại ....................

Ngân hàng chúng tôi xác nhận số ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam dưới đây:

1. Ngoại tệ:

- Số tiền bằng số:..........................................................................................................

- Số tiền bằng chữ:.......................................................................................................

- Nguồn gốc ngoại tệ:

• Số lượng mua của ngân hàng:...................................................................................

• Số lượng rút từ tài khoản ngoại tệ:.............................................................................

• Từ các nguồn khác:.....................................................................................................

2. Đồng Việt Nam:

- Số tiền bằng số:..........................................................................................................

- Số tiền bằng chữ:........................................................................................................

mang qua cửa khẩu:......................................................................................................

Mục đích mang ra nước ngoài:......................................................................................

Giấy xác nhận này có hiệu lực đến hết ngày:................................................................

Ông/Bà……… phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về quản lý ngoại hối trong việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt ra nước ngoài.

 

 

Nơi nhận:
- Cá nhân được cấp Giấy xác nhận;
- Lưu.

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC
(hoặc người được ủy quyền)
(Ký tên và đóng dấu)

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6521/NHNN-QLNH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước   Người ký: Nguyễn Văn Bình
Ngày ban hành: 19/08/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6521/NHNN-QLNH
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
129291