• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 6589/CT-TTHT năm 2017 về hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 6589/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6589/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần cấp nước Nhà Bè
Địa chỉ: số 1179, Đường Nguyễn Văn Linh, K4, Phường Tân Phong, Q7, TP. HCM
Mã số thuế: 0304789298

Trả lời văn bản số 1465/CPCNNB-CNTT ngày 06/6/2017 của Công ty về hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ:

“…

Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này)

…”

Trường hợp Công ty theo trình bày còn tồn số lượng lớn hóa đơn đặt in đã thông báo phát hành với địa chỉ cũ (không thay đổi mã số thuế và cơ quan quản lý trực tiếp) nếu Công ty có nhu cầu sử dụng số hóa đơn đã đặt in thì thực hiện theo hướng dẫn nêu trên. Do số lượng hóa đơn theo địa chỉ cũ theo Công ty trình bày còn tồn rất nhiều (trên 200.000 số), hóa đơn phải in liên tục với số lượng lớn, đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện việc in địa chỉ mới bên cạnh địa chỉ cũ cùng lúc với việc in hóa đơn (thay vì phải đóng dấu địa chỉ mới).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT1;
- Lưu: VT, TTHT.
1191 -32003086(12/6/2017)ntttrang

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6589/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Nam Bình
Ngày ban hành: 18/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6589/CT-TTHT

154

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
368482