• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hiệp định tương trợ tư pháp


 

Công văn 6599/BTP-PLQT năm 2017 về thống nhất áp dụng quy định tại Điều 15 Hiệp định tương trợ tư pháp với Nga do Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Công văn 6599/BTP-PLQT
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6599/BTP-PLQT
V/v thống nhất áp dụng quy định tại Điều 15 Hiệp định tương trợ tư pháp với Nga

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 1752/QĐ-BTP ngày 21/10/2017, trong các ngày từ 01-03/11/2017, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã thăm và làm việc song phương với Bộ Tư pháp liên bang Nga. Tại chuyến công tác này, Bộ Tư pháp liên bang Nga đề cập việc Việt Nam chưa tận tâm thực thi đúng, đầy đủ và nghiêm túc quy định của Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và LB Nga năm 1998, trong đó có Điều 15.

Điều 15 của Hiệp định quy định như sau:

1. Giấy tờ do cơ quan tư pháp của Bên ký kết này lập hoặc chứng thực, có chữ ký của người có thẩm quyền và được đóng dấu chính thức, thì được tiếp nhận trên lãnh thổ của Bên ký kết kia mà không cần phải hợp pháp hóa. Quy định này cũng được áp dụng đối với bản dịch và bản trích lục giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

2. Giấy tờ được coi là chính thức trên lãnh thổ của Bên ký kết này cũng có giá trị chính thức trên lãnh thổ của Bên ký kết kia.

3. Các quy định của Điều này được áp dụng đối với tất cả các trường hợp xuất trình các giấy tờ kể trên tại lãnh th của hai Bên ký kết.

Theo quy định trên, các giấy tờ được liệt kê tại khoản 1 Điều 15 sẽ được miễn hp hóa khi xuất trình trên lãnh th của hai Bên ký kết. Tuy nhiên, trên thực tiễn, theo phản ánh của Bộ Tư pháp liên bang Nga, tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong thời gian gần đây, cơ quan có thẩm quyền của ta vẫn yêu cầu công dân Nga hp pháp hóa lãnh sự đối với các loại giấy tờ được liệt kê tại khoản 1 Điều 15 của Hiệp định.

Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, thực thi đầy đủ và nghiêm túc quy định của hiệp định tương trợ tư pháp và đặc biệt là Điều 15 của Hiệp định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c);
- Lưu: VT, PLQT (Đào-02).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ
Bạch Quốc An

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6599/BTP-PLQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Bạch Quốc An
Ngày ban hành: 21/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tương trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6599/BTP-PLQT

392

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
372206