• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 6601/CT-TTHT năm 2018 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 6601/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6601/CT-TTHT
V/v: Kê khai thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Trường Trung Cấp Thủy Sản
Địa chỉ: Số 511 An Dương Vương, P.An Lạc A, Q.Bình Tân TP.HCM
Mã số thuế : 0304495280

Trả lời văn thư số 200/TCTS-TC ngày 09/04/2018 của quý Trường về kê khai thuế, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Tại Khoản 13 Điều 4 quy định về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng:

“13. Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hoá, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.”

Căn cứ công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng Cục thuế hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

”...trường hợp người nộp thuế chỉ sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT...”

Trường hợp quý Trường là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, chi hoạt động trong lĩnh vực dạy học, dạy nghề theo quy định tại Khoản 13 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì không phải kê khai thuế GTGT

Cục Thuế TP. trả lời quý Trường để biết và thực hiện theo đúng các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại công văn này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng Kiểm Tra số 3;
- Lưu: VT, TTHT.
669 5918477/18 Trung

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6601/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Nam Bình
Ngày ban hành: 06/07/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6601/CT-TTHT

174

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
393666