• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh


Công văn 6629/BYT-BH năm 2018 sửa đổi Công văn 5388/BYT-BH thực hiện dịch vụ xét nghiệm đường máu mao mạch tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

Tải về Công văn 6629/BYT-BH
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6629/BYT-BH
V/v sửa đổi, bổ sung Công văn số 5388/BYT-BH

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế,
Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày 12/9/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn số 5388/BYT-BH về việc thực hiện dịch vụ xét nghiệm đường máu mao mạch tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Sau khi rà soát, Bộ Y tế sửa đổi khoản 2 Công văn số 5388/BYT-BH nêu trên như sau:

“2. Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí xét nghiệm đường máu mao mạch căn cứ vào số lần xét nghiệm thực tế đã thực hiện cho người bệnh theo yêu cầu chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh”.

Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thống nhất thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- TT. Nguyễn Viết Tiến (để báo cáo);
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Bệnh viện Bộ, ngành;
- Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam;
- Cục QLKCB, Vụ KHTC.
- Lưu: VT, BH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM Y TẾ
Lê Văn Khảm

 

2. Số lần xét nghiệm đường máu mao mạch sử dụng cho người bệnh trong ngày không quá 02 lần.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6629/BYT-BH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Lê Văn Khảm
Ngày ban hành: 02/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6629/BYT-BH

446

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
398957