• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Bộ luật lao động

 

Công văn 6638/BYT-BM-TE năm 2018 trả lời kiến nghị về xác định tuổi thai để thực hiện chính sách thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động do Bộ Y tế ban hành

Tải về Công văn 6638/BYT-BM-TE
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6638/BYT-BM-TE
V/v trả lời kiến nghị của Công ty Honda Việt Nam về xác định tuổi thai để thực hiện chính sách thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động.

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Quan hệ lao động và tiền lương (Bộ LĐ-TB và XH)

Bộ Y tế nhận được Công văn số 10101/VPCP-ĐMDN ngày 17/10/2018 của Văn phòng Chính phủ đề nghị phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời Công ty Honda Việt Nam về những nội dung liên quan đến việc tính tuổi thai để thực hiện chính sách chăm sóc thai sản cho lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 theo quy định của Bộ luật Lao động. Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, sau khi xem xét các kiến nghị của Công ty Honda Việt Nam, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế xin có ý kiến như sau:

Cơ sở y tế (có chức năng khám thai trong phạm vi chuyên môn được cấp có thẩm quyền phê duyệt) thực hiện việc xác định tuổi thai theo Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (ban hành kèm theo Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29/07/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế), cụ thể như sau:

- Tuổi thai được tính kể từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng; Trường hợp thụ thai bằng kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung hoặc kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm thì ngày đầu của kỳ kinh cuối cùng được xác định là 14 ngày trước khi tiến hành bơm tinh trùng vào buồng tử cung hoặc chuyển phôi vào buồng tử cung người phụ nữ;

- Nếu người phụ nữ không nhớ được ngày đầu của kỳ kinh cuối cùng thì có thể dựa trên kết quả siêu âm để tính tuổi thai;

- Thai đến tháng thứ 7 là khi tuổi thai đủ 28 tuần (196 ngày).

Như vậy, để được hưởng chính sách thai sản, phụ nữ có thai cần xuất trình kết quả khám thai do cơ sở y tế có chức năng khám thai cấp, trong đó có ghi kết quả xác định tuổi thai tại thời điểm khám.

Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế xin gửi ý kiến chuyên môn để Quý Cục tổng hợp, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời Công ty Honda Việt Nam và báo cáo Văn phòng Chính phủ.

Xin trân trọng cảm ơn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- TTTT. Nguyễn Viết Tiến (để b/c);
- Đ/c Vụ trưởng (để b/c);
- Công ty Honda VN (để biết);
- Lưu VT, BM-TE (DHN 08).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ SỨC KHỎE BÀ MẸ - TRẺ EM
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6638/BYT-BM-TE   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Đinh Anh Tuấn
Ngày ban hành: 05/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6638/BYT-BM-TE

975

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
398958