• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 66639/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 66639/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66639/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Tổng Công ty 319 Bộ quốc phòng
(Địa chỉ: Số 63 Lê Văn Lương, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
MST: 0100108984)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 1950/TCT319-TCKT ngày 18/10/2016 của Tổng Công ty 319 Bộ quốc phòng (sau đây gọi tắt là đơn vị) hỏi về chính sách GTGT, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định.

+ Tại Tiết d, Khoản 26, Điều 4 quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

“d) Rà phá bom mìn, vật n do các đơn vị quốc phòng thực hiện đối với các công trình được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

+ Tại Điều 11 quy định thuế suất 10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này...

Căn cứ quy định trên và hồ sơ gửi kèm công văn, Cục thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tc sau:

Trường hợp đơn vị là doanh nghiệp kinh tế - quốc phòng 100% vốn nhà nước do Bộ quốc phòng đại diện chủ sở hữu được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 giao nhiệm vụ thực hiện ký hợp đồng kinh tế số 38/2016/HĐ-CPMB-KH ngày 11/04/2016 với Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc thi công rà phá bom mìn, vật nổ dự án Trạm biến áp 500KV Lai Châu được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước đáp ứng được điều kiện quy định tại Tiết d, Khoản 26, Điu 4 Thông tư s 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 thì thuộc đi tượng không chịu thuế GTGT.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ với phòng Kiểm tra thuế số 5 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để đơn vị được biết, căn cứ vào tình hình thực tế để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng
kiểm tra thuế số 5;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2). (6;3)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 66639/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 26/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 66639/CT-TTHT

348

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329865