• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 6677/BGTVT-HTQT năm 2020 về thông báo của phía Campuchia bãi bỏ việc hạn chế xuất cảnh, nhập cảnh đối với công dân hai nước Việt Nam và Campuchia do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Công văn 6677/BGTVT-HTQT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6677/BGTVT-HTQT
V/v thông báo của phía Campuchia bãi bỏ việc hạn chế xuất cảnh, nhập cảnh đối với công dân hai nước Việt Nam và Campuchia

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Sở Giao thông vận tải các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang.

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 2147/BNG-UBBG ngày 03/7/2020 của Bộ Ngoại giao thông báo phía Campuchia bãi bỏ việc hạn chế xuất cảnh, nhập cảnh đối với công dân hai nước Việt Nam và Campuchia (đính kèm).

Bộ Giao thông vận tải đề nghị các Cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng và nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Campuchia triển khai các công tác liên quan đến việc quản lý biên giới, cửa khẩu biên giới; kiểm soát chặt chẽ các trường hợp được nhập cảnh phải thực hiện cách ly theo đúng quy định như đề nghị của Bộ Ngoại giao tại công văn nói trên, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 quy định tại các Chỉ thị liên quan của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Lê Anh Tuấn;
- Lưu: VT, HTQT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Nhật

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6677/BGTVT-HTQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Nhật
Ngày ban hành: 10/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Y tế - dược, Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6677/BGTVT-HTQT

220

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
447397