• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Lấy ý kiến của nhân dân cử tri

 

Công văn 6680/BGTVT-KHCN năm 2016 lấy ý kiến dự thảo Quy định về kiểm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Công văn 6680/BGTVT-KHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6680/BGTVT-KHCN
V/v lấy ý kiến dự thảo Quy định về kiểm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi:

- Hiệp hội các Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam;
- Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam;
- Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các vụ: Pháp chế, Vận tải, Môi trường, Kết cấu hạ tầng giao thông, An toàn giao thông;
- Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải;
- Viện Cơ khí Động lực - Trường ĐHBK Hà Nội;
- Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA);
- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô.

Theo kế hoạch chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải năm 2016, Cục Đăng kiểm Việt Nam trình Bộ dự thảo Thông tư quy định việc kiểm tra về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu thay thế Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT và Thông tư số 55/2014/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Để hoàn thiện nội dung dự thảo Thông tư trước khi ban hành, Bộ Giao thông vận tải đề nghị cơ quan, đơn vị nghiên cứu góp ý kiến nội dung dự thảo đặc biệt một số nội dung sau: Phương thức kiểm tra chia thành 5 phương thức khác nhau với từng đối tượng cụ thể khác nhau; Quản lý rủi ro nhằm thuận lợi cho công tác kiểm tra, chứng nhận và hiệu quả trong quản lý. Văn bản góp ý kiến về Bộ Giao thông vận tải (qua vụ KHCN) trước ngày 30 tháng 6 năm 2016 để tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của quý cơ quan, đơn vị./.

Mọi thông tin chi Tiết liên hệ số điện thoại 0916268558

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Lê Đình Thọ (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Cục Đăng kiểm Việt Nam (để p/h);
- Lưu VT, KHCN, Huy.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Quang Hà

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6680/BGTVT-KHCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Trần Quang Hà
Ngày ban hành: 14/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6680/BGTVT-KHCN

261

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
320259