• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 6682/BCT-TKNL năm 2020 về trả lời vướng mắc doanh nghiệp liên quan tới nhập khẩu đèn halogen công suất 60W do Bộ Công thương ban hành

Tải về Công văn 6682/BCT-TKNL
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6682/BCT-TKNL
V/v trả lời vướng mắc doanh nghiệp liên quan tới nhập khẩu đèn halogen công suất 60W

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Optrontec Vina

Bộ Công Thương nhận được Công văn số 3043/GSQL-GQ ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc trả lời vướng mắc doanh nghiệp liên quan tới nhập khẩu đèn halogen công suất 60W và Công văn số 180820/VC-HQ ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Công ty TNHH Optrontec Vina về việc nhập khẩu bóng đèn; sau khi xem xét các nội dung liên quan, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện;

Căn cứ vào hồ sơ do Công ty TNHH Optrontec Vina cung cấp và các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan: Sản phẩm Bóng đèn halogen nhãn hiệu Philips, PHILIPS Endoscope Microscope Lamp 6834FO EFP 12V100W GZ6.35 Halogen Medical Bulb là bóng đèn chuyên dụng lắp cho kính hiển vi, là sản phẩm không thuộc phạm vi áp dụng cấm nhập khẩu, dán nhãn năng lượng.

Các thông tin chi tiết, làm rõ đề nghị liên hệ: Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương, địa chỉ số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 024.22202358; email: nhannangluong@.moit.gov.vn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Giám sát quản lý về Hải quan (để phối hợp);
- Lưu: VT, TKNL(LT),10152.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Việt Dũng

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6682/BCT-TKNL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Nguyễn Việt Dũng
Ngày ban hành: 09/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6682/BCT-TKNL

162

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
454362