• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 6689/TCHQ-TXNK năm 2018 về hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóm 98.42 do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6689/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6689/TCHQ-TXNK
V/v hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóm 98.42

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1798/HQCT-NV ngày 08/10/2018 của Cục HQ TP. Cần Thơ báo cáo vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu là Dung môi n-Hexan dùng trong sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám thuộc nhóm 98.42 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, Quyết định số 819/QĐ-BTC ngày 13/4/2016 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính đã hết hiệu lực, Cục Công nghệ Thông tin và Thống kê hải quan sẽ dừng cung cấp thủ tục Đăng ký, sửa đổi, bổ sung, cấp lại và sử dụng Danh mục hàng hóa nhập khẩu trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ 36a.

Việc thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu nêu trên của Cục Hải quan TP. Cần Thơ được thực hiện theo quy định tại Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Cần Thơ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Cục CNTT và TKHQ (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6689/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 15/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6689/TCHQ-TXNK

247

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400408