• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 6699/UBND-VX năm 2013 tăng cường chỉ đạo triển khai các biện pháp PCD mùa Thu - Đông do thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 6699/UBND-VX
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6699/UBND-VX
V/v Tăng cường chỉ đạo triển khai các biện pháp PCD mùa Thu - Đông

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã.

 

Tình hình dịch bệnh hiện nay tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước xuất hiện dịch cúm gia cầm, nguy cơ lây lan các chủng cúm (A/H5N1, H7N9,…) sang người rất lớn, hơn nữa ở miền Bắc dịch sốt xuất huyết bước vào thời kỳ đỉnh dịch trong năm (tháng 10 và tháng 11). Tại Hà Nội, theo báo cáo của Sở Y tế đến nay đã có 1.902 trường hợp mắc tay chân miệng, 716 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Thời tiết mùa Thu-Đông là điều kiện để một số dịch bệnh bùng phát như sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng (nhất là trong trường học), các bệnh cúm (A/H5N1, H1N1, H7N9, cúm theo mùa,…). Trước tình hình đó để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa Thu-Đông, UBND Thành phố yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã

- Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

- Xây dựng kế hoạch và tăng cường chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch mùa Thu - Đông, đặc biệt là sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm A/H5N1, H1N1, H7N9, cúm mùa và các bệnh của mùa Thu - Đông.

- Triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết, tổ chức tổng vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh trong trường học, đặc biệt là bệnh dịch tay chân miệng.

- Duy trì vệ sinh môi trường cơ quan, nơi công cộng, khu dân cư và tại mỗi gia đình đảm bảo môi trường sạch, thông thoáng để dịch, bệnh không có điều kiện phát sinh.

2. Sở Y tế

- Chỉ đạo hệ thống y tế từ thành phố đến cơ sở chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất, phương tiện phục vụ cho công tác phòng, chống dịch và làm tốt công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh dịch. Tiếp tục tăng cường giám sát chặt chẽ các ổ dịch cũ, khu vực có nguy cơ cao, duy trì mạng lưới công tác viên sốt xuất huyết ở các xã, phường trọng điểm về sốt xuất huyết với mục tiêu khống chế các ổ dịch cũ, phát hiện sớm ca bệnh mới để xử lý kịp thời, không để dịch lan rộng.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương và các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ, có biện pháp dự phòng, chủ động xử lý tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm không để dịch lây sang người.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các trường học tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong nhà trường; duy trì hoạt động vệ sinh môi trường phòng, chống dịch hàng tuần: Vệ sinh trường, lớp, vệ sinh đồ dùng học tập, đồ chơi của trẻ (ở các trường mầm non).

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chỉ đạo giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; thông tin kịp thời diễn biến bệnh dịch trên gia súc, gia cầm cho ngành Y tế để chủ động phòng, chống dịch lây sang người.

5. Sở Công thương

Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh, vận chuyển, buôn bán thực phẩm, gia cầm không kiểm dịch, không rõ nguồn gốc trên các tuyến giao thông từ các tỉnh về Hà Nội, các điểm tập kết sản phẩm gia cầm; phát hiện, xử lý nghiêm và thông báo cho ngành y tế phối hợp phòng, chống dịch bệnh từ gia cầm.

6. Sở Thông tin truyền thông

Phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tăng cường công tác truyền thông y tế, phổ biến các biện pháp để các tổ chức và người nâng cao nhận thức và chủ động đề phòng dịch bệnh.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các đoàn thể Thành phố phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh mùa Thu-Đông.

UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai chỉ đạo thực hiện những nội dung trên, báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Y tế để tổng hợp)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế (để báo cáo);
- TT TU, TT HĐND TP (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các PCT UBND TP;
- CVP, PVP Đỗ Đình Hồng;
- Phòng VX, NN, KT, TH;
- Lưu: VT, VXTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6699/UBND-VX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành: 12/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6699/UBND-VX

163

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207252