• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Công văn 670/BXD-KTXD năm 2018 về điều chỉnh lương cơ sở theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 670/BXD-KTXD
V/v điều chỉnh lương cơ sở theo Nghị định số 141/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Đăk Lăk

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 260/SXD-KTVLXD ngày 31/01/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Đăk Lăk đề nghị điều chỉnh mức lương cơ sở đầu vào công bố tại Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 25/3/2015 theo Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Mức lương cơ sở công bố tại Phụ lục 1 của Thông tư số 05/2016/TT-BXD chỉ có tính chất tham khảo. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan điều tra, khảo sát, xác định và công bố đơn giá nhân công xây dựng làm cơ sở lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn đảm bảo nguyên tắc giá nhân công theo điều tra, khảo sát phù hợp với mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trường lao động của từng địa phương và không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Trường hợp mức lương theo điều tra, khảo sát cao hơn mức lương công bố tại Phụ lục 1 của Thông tư số 05/2016/TT-BXD thì thỏa thuận với Bộ Xây dựng trước khi công bố.

Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Đăk Lăk căn cứ ý kiến trên thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD (G).


KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 670/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 03/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 670/BXD-KTXD

115

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381947