• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu


Văn bản pháp luật về Mã HS

 

Công văn 6751/TCHQ-TXNK năm 2020 về hướng dẫn thủ tục để phân tích phân loại lại mã HS do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6751/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6751/TCHQ-TXNK
V/v hướng dẫn thủ tục

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Silkroad Vina.
(Địa chỉ: Số 17A, Vsip II-A, KCN Việt Nam-Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương)

Cục Thuế Xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) nhận được công văn số 02/2020 ngày 14/08/2020 của Công ty cổ phần Silkroad Vina về giải trình về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và xin hướng dẫn thủ tục để phân tích phân loại lại mã HS. Về việc này, Cục Thuế Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Về việc tách mẫu đang lưu tại Chi cục Kiểm định Hải quan 3:

Căn cứ Điểm b Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 về hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

“b) Lưu mẫu: trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo kết quả phân loại trừ những loại hàng hóa đặc biệt như hàng hóa dễ gây nguy hiểm, hàng hóa đã bị biến chất hoặc hàng hóa không thể lưu giữ được trong thời gian trên.

Mẫu lưu được sử dụng khi người khai hải quan không đồng ý với kết quả phân tích và đề nghị trưng cầu giám định tại các tổ chức có chức năng theo quy định của pháp luật hoặc giải quyết khiếu nại.”

Đề nghị Công ty liên hệ Chi cục Kiểm định Hải quan 3 để thực hiện.

2. Về phân loại mặt hàng:

Cục Thuế Xuất nhập khẩu đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xem xét lại việc phân loại mặt hàng “Chế phẩm điều chế chất phụ gia bê tông (Prepared additives for cements mortars or concrete) PCA1000”. Cục Thuế Xuất nhập khẩu sẽ có công văn hồi đáp Công ty trong thời gian sớm nhất.

Cục Thuế Xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) thông báo để Công ty được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
- Cục kiểm định Hải quan (để p/h);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Điều 10. Mẫu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phân tích để phân loại
...

3. Sử dụng mẫu hàng hóa:
...

b) Lưu mẫu: trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo kết quả phân loại trừ những loại hàng hóa đặc biệt như hàng hóa dễ gây nguy hiểm, hàng hóa đã bị biến chất hoặc hàng hóa không thể lưu giữ được trong thời gian trên.

Mẫu lưu được sử dụng khi người khai hải quan không đồng ý với kết quả phân tích và đề nghị trưng cầu giám định tại các tổ chức có chức năng theo quy định của pháp luật hoặc giải quyết khiếu nại.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6751/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 19/10/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6751/TCHQ-TXNK

69

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
456671