• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 6762/TCHQ-GSQL năm 2019 về không thể hiện tên nước nhập khẩu tại ô số 2 trên C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6762/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6762/TCHQ-GSQL
V/v không thể hiện tên nước nhập khẩu tại ô số 2 trên C/O

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số Cục Hải quan địa phương và doanh nghiệp về việc tại ô số 2 của một số mẫu C/O không thể hiện tên nước nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Căn cứ các Hiệp định Thương mại tự do và các văn bản nội luật hóa tại các Thông tư hướng dẫn của Bộ Công Thương, trường hợp tại ô số 2 trên C/O thể hiện tên, địa chỉ người nhập khẩu tại Việt Nam, không thể hiện tên nước nhập khẩu là Việt Nam trên C/O, cơ quan hải quan căn cứ hồ sơ nhập khẩu lô hàng, giải trình của doanh nghiệp và các thông tin khác để kiểm tra đối chiếu; trường hợp đủ cơ sở xác định được người nhập khẩu có địa chỉ tại Việt Nam thì xem xét, chấp nhận C/O để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện/.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai
Xuân Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6762/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 28/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6762/TCHQ-GSQL

161

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
429955