• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm


 

Công văn 6765/QLD-MP năm 2015 đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 6765/QLD-MP
Bản Tiếng Việt

B Y T
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6765/QLD-MP
V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công ty cổ phần đầu tư và XNK Mỹ Sơn

 

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm và Hiệp định mỹ phẩm ASEAN;

Căn cứ Biên bản kiểm tra hậu mại ngày 07/4/2015 đối với Công ty cổ phần đầu tư và XNK Mỹ Sơn,

1. Cục Quản lý Dược thông báo thu hồi trên toàn quốc 03 sản phẩm sau:

- Lifeline Recovery Night Moisture Serum (số tiếp nhận Phiếu công b sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp 85277/13/CBMP-QLD ngày 22/11/2013);

- Lifeline Defensive Day Moisture Serum (s tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp 85278/13/CBMP-QLD ngày 22/11/2013);

- Lifeline Eye Firming Complex (số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm m phẩm do Cục Quản lý Dược cấp 85464/13/CBMP-QLD ngày 25/12/2013).

Các sản phẩm trên do Công ty cổ phần đầu tư và XNK Mỹ Sơn (địa chỉ: 62 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Nhãn sản phẩm ghi thành phần công thức có chứa chất không được phép sử dụng trong mỹ phẩm, sản phẩm lưu hành có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

2. Công ty c phần đầu tư và XNK Mỹ Sơn phải:

- Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng và tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm nêu trên.

- Gửi báo cáo thu hồi các sản phẩm trên theo quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 05/5/2015.

3. Sở Y tế Thành phố Hà Nội kiểm tra, giám sát việc thu hồi mỹ phẩm vi phạm của Công ty c phần đầu tư và XNK Mỹ Sơn, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm;
- Trang thông tin điện tử Cục QLD;

- Lưu VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6765/QLD-MP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Tất Đạt
Ngày ban hành: 15/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6765/QLD-MP

196

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272163