• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 6765/TCHQ-TXNK năm 2018 về áp thuế nhập khẩu thép góc do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6765/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6765/TCHQ-TXNK
V/v áp thuế nhập khẩu thép góc

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Kinh doanh Thép Hình.
(S nhà 96, phố Bồ Đề, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0911/TH ngày 09/11/2018 của Công ty cổ phần Kinh doanh Thép Hình (Công ty) về việc áp thuế nhập khẩu thép góc. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 4262/TCHQ-TXNK ngày 19/7/2018 hướng dẫn tổng thể về phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng “Thép không hợp kim, cán nóng, dạng thép góc, có hình dạng mặt cắt ngang giống như chữ L, hai cạnh có độ dài bằng nhau”. Cụ thể:

1. Về phân loại hàng hóa:

Mặt hàng “Thép không hợp kim, cán nóng, dạng thép góc, có hình dạng mặt cắt ngang giống như chữ L, hai cạnh có độ dài bằng nhau”, thuộc nhóm 7216 “Sắt hoặc thép không hợp kim dạng góc, khuôn, hình”, phân nhóm 7216.21 “- Hình chữ L hoặc chữ T, chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn, có chiều cao dưới 80 mm” hoặc phân nhóm 7216.40 “- Hình chữ L hoặc chữ T, chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn, có chiều cao từ 80 mm trở lên”, mã số chi tiết căn cứ theo hàm lượng carbon tính theo trọng lượng của mặt hàng.

2. Về xử lý thuế:

Căn cứ khoản 4 Điều 6 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính, do mặt hàng “Thép không hợp kim, cán nóng, dạng thép góc, có hình dạng mặt cắt ngang giống như chữ L, hai cạnh có độ dài bằng nhau” phải có ý kiến của cơ quan quản lý chuyên ngành xác định bản chất hàng hóa để hướng dẫn phân loại, yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Hải quan áp dụng việc phân loại hàng hóa tại điểm 1 nêu trên từ ngày ban hành công văn hướng dẫn và không xử lý lại đối với các trường hợp đăng ký tờ khai hải quan trước ngày ban hành công văn này.

Đề nghị Công ty nghiên cứu các nội dung quy định nêu trên để thực hiện (nội dung công văn đính kèm). Trường hợp phát sinh vướng mắc, Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c)
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Điều 6. Phân loại, áp dụng mức thuế đối với một số trường hợp đặc biệt
...
4. Trường hợp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan hữu quan khác ban hành văn bản sửa đổi, hướng dẫn phân loại, làm ảnh hưởng tới quá trình khai báo hải quan về mã số, mức thuế và hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh của người khai hải quan, người nộp thuế thì thực hiện phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế kể từ ngày văn bản sửa đổi hướng dẫn phân loại có hiệu lực pháp luật theo quy định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6765/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 19/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6765/TCHQ-TXNK

257

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400795