• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 6787/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại mặt hàng Magnesium Sulphate do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6787/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6787/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng Magnesium Sulphate

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Các cục Hải quan tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 44/2017/CV-NĐ ngày 18/9/2017 của Công ty TNHH Nông nghiệp Nhiệt Đới đề nghị xem xét lại mã số mặt hàng Phân bón trung lượng có tên thương mại là “Magnesium Sulphate”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, theo nội dung Chú giải pháp lý Chương 28 và Chương 31 thì:

- Mặt hàng Magnesium Sulphate tinh khiết thuộc nhóm 28.33 “Sulphat; phèn (alums); peroxosulphat (persulphat)”, phân nhóm “- Sulphat loại khác:”, mã số 2833.21.00 “- - Của magiê”, không phụ thuộc công dụng làm phân bón hay không.

- Theo Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa số 2363/TB-KĐ2 ngày 02/8/2017 của Chi cục Kiểm định HQ 2 thì mặt hàng nhập khẩu của Công ty TNHH Nông nghiệp Nhiệt Đới có kết quả phân tích là “Magiê sulphat với hàm lượng > 99%, dạng hạt” nên được phân loại vào nhóm 28.33, mã số 2833.21.00.

Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện việc phân loại và tính thuế mặt hàng trên theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Kiểm định HQ (để phối hợp);
- Cty TNHH Nông nghiệp Nhiệt Đới (Đ/c: KCN Tân Quang, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên) (thay trả lời cv số 44/2017/CV-NĐ);
- Lưu: VT, TXNK - Hường (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6787/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 17/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6787/TCHQ-TXNK

174

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364746