• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Quản lý thuế


Văn bản pháp luật về Chính sách thuế

 

Công văn 6791/TXNK-CST năm 2019 về chính sách thuế đối với hàng hóa thuế doanh nghiệp chế xuất gia công do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 6791/TXNK-CST
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6791/TXNK-CST
V/v chính sách thuế đối với hàng hóa thuế DNCX gia công

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Điện tử Foster (Bắc Ninh).
(Địa chỉ: Số 1 đường 11 KCN đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số FVB170719/CVHD/GC ngày 17/7/2019 của Công ty TNHH Điện tử Foster (Bắc Ninh) về vướng mắc liên quan đến chính sách thuế đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu thuê doanh nghiệp chế xuất gia công lại. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Qua rà soát, vướng mắc của Công ty tương tự vướng mắc của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng. Theo đó, ngày 26/11/2018, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6954/TCHQ-TXNK trả lời (đính kèm). Đề nghị Công ty nghiên cứu công văn nêu trên để thực hiện.

Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến để Công ty TNHH Điện tử Foster (Bắc Ninh) được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST-H.Linh (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6791/TXNK-CST   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu   Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 30/07/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6791/TXNK-CST

249

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
422383