• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 6830/TCHQ-GSQL năm 2014 xuất khẩu bột CaCO3 siêu mịn do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6830/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6830/TCHQ-GSQL
V/v xuất khẩu bột CaCO3 siêu mịn

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hóa chất Minh Đức.
(Đ/c: thôn My Sơn, Ngũ Lão, Thủy Nguyên, Hải Phòng)

Trả lời Đơn kiến nghị đề ngày 8/5/2014 của Công ty TNHH Hóa chất Minh Đức gửi Tổng cục Hải quan đề nghị xem xét giải quyết việc làm thủ tục xuất khẩu mặt hàng bột CaCO3 siêu mịn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Nghiên cứu bộ hồ sơ gửi kèm Đơn kiến nghị liên quan đến việc làm thủ tục hải quan xuất khẩu mặt hàng khai là bột đá siêu mịn CaCO3 thuộc tờ khai hải quan số 300000400733 B11 tại Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư Gia công thuộc Cục Hải quan Tp. Hải Phòng và báo cáo của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng tại công văn số 4391/HQHP-GSQL ngày 21/5/2014, nhận thấy bộ hồ sơ do Công ty gửi đến và hồ sơ hải quan tại thời điểm doanh nghiệp làm thủ tục hải quan không khai báo cỡ hạt, độ trắng như đã trình bày tại đơn kiến nghị. Bộ hồ sơ hải quan không có Phiếu phân tích mẫu để xác nhận sự phù hợp về tiêu chuẩn, chất lượng của lô hàng xuất khẩu do phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS cấp. Đây là chứng từ yêu cầu phải có khi doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu khoáng sản, làm căn cứ cho cơ quan hải quan có cơ sở so sánh, đối chiếu, áp dụng chính sách quản lý đúng quy định.

Trên cơ sở kết quả buổi họp ngày 4/6/2014 giữa đại diện cơ quan Hải quan và đại diện cơ quan quản lý chuyên ngành (Vụ Công nghiệp nặng - Bộ Công Thương, Vụ Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng), Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH Hóa chất Minh Đức xuất trình bổ sung Phiếu phân tích mẫu để xác nhận sự phù hợp về tiêu chuẩn, chất lượng của lô hàng xuất khẩu do phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS cấp theo đúng quy định tại Điều 5 Thông tư 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ Công Thương để cơ quan Hải quan có căn cứ giải quyết thủ tục thông quan lô hàng theo đúng quy định. Trường hợp kết quả giám định VILAS kết luận mặt hàng bột CaCO3 do Công ty xuất khẩu là đá hoa trắng ở dạng bột, cỡ hạt <1mm, độ trắng >90% hoặc ở dạng cục, cỡ hạt từ 1mm đến 400mm, độ trắng >85% thì đủ tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu theo Thông tư 41/2012/TT-BCT dẫn trên.

Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan Tp. Hải Phòng để được hướng dẫn cụ thể. Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Hóa chất Minh Đức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
- Bộ Công Thương - Vụ VLXD (để p/h);
- Bộ Xây dựng - Vụ VLXD (để p/h);
- Cục Hải quan Tp. Hải Phòng;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Điều 5. Thủ tục xuất khẩu khoáng sản

1. Doanh nghiệp khi làm thủ tục xuất khẩu khoáng sản, ngoài việc thực hiện các quy định của Hải quan còn phải xuất trình các loại giấy tờ sau:

- Phiếu phân tích mẫu để xác nhận sự phù hợp về tiêu chuẩn, chất lượng của lô hàng xuất khẩu, do một phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS cấp.

- Hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của khoáng sản xuất khẩu, cụ thể là:

a) Đối với doanh nghiệp khai thác khoáng sản: Giấy phép khai thác hoặc Giấy phép khai thác tận thu còn hiệu lực.

b) Đối với doanh nghiệp chế biến khoáng sản: Giấy chứng nhận đầu tư nhà máy chế biến và Hợp đồng mua khoáng sản của doanh nghiệp khai thác khoáng sản hợp pháp hoặc chứng từ nhập khẩu khoáng sản hợp lệ (trường hợp doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu khoáng sản nhập khẩu quy định tại Mục c Khoản 2 Điều 4).

c) Đối với doanh nghiệp thương mại kinh doanh xuất nhập khẩu khoáng sản: Hợp đồng mua khoáng sản kèm theo bản sao hóa đơn giá trị gia tăng hoặc Hợp đồng uỷ thác xuất khẩu khoáng sản ký với doanh nghiệp nêu tại Mục a) và b) của Khoản này; hoặc chứng từ hợp lệ mua khoáng sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu, phát mại (quy định tại Mục c Khoản 2 Điều 4).

2. Khi làm thủ tục thông quan, nếu Hải quan cửa khẩu có cơ sở nghi vấn lô hàng khoáng sản xuất khẩu không đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định tại Thông tư này thì có quyền vẫn cho thông quan, đồng thời tiến hành lập Biên bản và lấy mẫu khoáng sản để kiểm tra lại. Việc kiểm tra do một phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS thực hiện. Nếu kết quả kiểm tra khẳng định sự nghi vấn thì doanh nghiệp xuất khẩu phải chịu phạt theo quy định hiện hành và chịu chi phí thử nghiệm. Nếu kết quả kiểm tra cho thấy lô hàng đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định thì chi phí thử nghiệm do Hải quan cửa khẩu chịu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6830/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 10/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6830/TCHQ-GSQL

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
235714