• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đài truyền hình Việt Nam


Văn bản pháp luật về Phản ánh của Đài Truyền hình

 

Công văn 6840/VPCP-V.I năm 2016 kết quả thanh tra bước đầu việc quản lý, sử dụng thủy lợi phí tại huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng theo phản ánh của Đài Truyền hình Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6840/VPCP-V.I
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6840/VPCP-V.I
V/v kết quả thanh tra bước đầu việc quản lý, sử dụng thủy lợi phí tại huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng theo phản ánh của Đài Truyền hình Việt Nam

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại Văn bản số 1250/UBND-TL ngày 01 tháng 8 năm 2016 về kết quả thanh tra bước đu việc quản lý, sử dụng thủy lợi phí tại các xã Vĩnh Phong, Tam Cường thuộc huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng theo phản ánh của Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tiếp tục chỉ đạo thanh tra việc quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ thủy lợi nội đồng và nguồn thu phí dịch vụ thủy lợi nội đồng tại các xã Vĩnh Phong, Tam Cường thuộc huyện Vĩnh Bảo, đảm bảo kết quả thanh tra khách quan và xử lý các vi phạm đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 10 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Th tướng và các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Thành ủy Hải Phòng;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, Vụ KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT,V.I(3), HD.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6840/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 17/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thông tin báo chí, xuất bản, Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6840/VPCP-V.I

416

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
319930