• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật hàng hải


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 6877/BCT-TCNL năm 2014 về xuất khẩu than qua cảng biển quốc tế Hải Phòng do Bộ Công thương

Tải về Công văn 6877/BCT-TCNL
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6877/BCT-TCNL
V/v xuất khẩu than qua cảng biển quốc tế Hải Phòng

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu than-Vinacomin

Trả lời công văn số 782/CLM-XNKT ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu than-Vinacomin (COALIMEX) về việc xuất khẩu than qua cảng biển quốc tế Hải Phòng, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc xuất khẩu than qua cảng biển quốc tế Hải Phòng theo Hợp đồng số 01/CLM-TPR/2014 ngày 13 tháng 01 năm 2014 giữa COALIMEX và khách hàng Teparak Inter Marine Limited, Singapore, ngày 05 tháng 03 năm 2014 Bộ Công Thương đã có ý kiến chấp thuận tại công văn số 1649/BCT-TCNL.

Theo báo cáo của COALIMEX, trong quá trình thực hiện Hợp đồng số 01/CLM-TPR/2014, do thị trường có nhiều biến động (giá cả, nhu cầu tiêu thụ...) nên COALIMEX và phía khách hàng Teparak Inter Marine Limited, Singapore đã đàm phán, ký bổ sung 05 Phụ lục hợp đồng kèm theo (Phụ lục 01 ngày 22 tháng 01 năm 2014, Phụ lục 02 ngày 31 tháng 3 năm 2014, Phụ lục 03 ngày 15 tháng 4 năm 2014, Phụ lục 04 ngày 06 tháng 5 năm 2014 và Phụ lục 05 ngày 16 tháng 7 năm 2014). Nguồn và tiêu chuẩn chất lượng than trong các Phụ lục hợp đồng phù hợp theo quy định tại Thông tư số 15/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu than.

Do hiện tại cảng Cẩm Phả và cảng Cái Lân không thuận tiện cho việc xuất khẩu theo phương thức đóng bao đối với mặt hàng than; vì vậy, để Công ty cổ phần xuất nhập khẩu than-Vinacomin tiếp tục thực hiện được Hợp đồng số 01/CLM-TPR/2014 ngày 13 tháng 01 năm 2014 đã ký với khách hàng Teparak Inter Marine Limited, Singapore (theo đó than xuất khẩu được đóng bao khoảng 500-1.000 kg/bao để xếp lên tàu hoặc xếp vào container đưa lên tàu), Bộ Công Thương chấp thuận để COALIMEX được tiếp tục làm thủ tục thông quan và xuất khẩu than tại cảng biển quốc tế Hải Phòng theo Hợp đồng số 01/CLM-TPR/2014 ngày 13 tháng 01 năm 2014 và các Phụ lục kèm theo như nêu trên.

COALIMEX chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc than hợp pháp và tuân thủ các quy định về điều kiện kinh doanh, xuất khẩu than tại Thông tư số 14/2013/TT-BCT và Thông tư số 15/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về điều kiện kinh doanh và xuất khẩu than./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Hải quan Cảng Hải Phòng;
- TKV;
- Lưu: VT, TCNL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6877/BCT-TCNL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Lê Dương Quang
Ngày ban hành: 22/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6877/BCT-TCNL

174

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240957