• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đấu giá tài sản


 

Công văn 688/TCT-TVQT năm 2013 xử lý bán đấu giá không thành do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 688/TCT-TVQT
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 688/TCT-TVQT
V/v xử lý bán đấu giá không thành

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố cần Thơ

Về việc đề nghị xử lý tài sản xe ô tô Toyota, biển số 65E 0269 do bán đấu giá không thành của Cục Thuế thành phố Cần Thơ tại công văn số 31/CT-HCQTTVAC ngày 05/2/2013 về việc thanh lý xe ô tô; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Cục Thuế thành phố Cần Thơ chưa nêu rõ nguyên nhân của việc bán đấu giá không thành. "Trường hợp xác định nguyên nhân của việc bán đấu giá không thành là do giá khởi điểm cao thì đơn vị có tài sản bán đấu giá báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định giá khởi điểm quy định tại mục 3 Điều này xem xét, xác định lại giá khởi điểm để tổ chức đấu giá lại” (Khoản 5, Điều 11, Quyết định số 790/QĐ-BTC ngày 30/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định quy chế quản lý và quy trình nghiệp vụ quản lý, xử lý tài sản tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc của Bộ Tài chính).

Cục trưởng Cục Thuế thành phố Cần Thơ tiếp tục tổ chức thực hiện các bước để xác định lại giá khởi điểm và quyết định lại mức giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá công khai cho đến khi bán được tài sản (Điều 2, Quyết định số 2032/QĐ-TCT ngày 12/12/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc thanh lý tài sản). Nếu xe ô tô không đủ điều kiện lưu hành theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, được thông báo giao nộp biển số và giấy đăng ký xe theo quy định của pháp luật thì Cục Thuế chấp hành, không phải chờ kết quả bán thanh lý.

Khi xác định bán đấu giá không thành do các nguyên nhân khác, Cục Thuế chưa xác định được hướng xử lý thì báo cáo về Tổng cục Thuế để xem xét giải quyết.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 688/TCT-TVQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Trần Văn Phu
Ngày ban hành: 05/03/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 688/TCT-TVQT

170

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
194324