• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 689/DP-TC năm 2020 về thực hiện Hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 do Cục Y tế dự phòng ban hành

Tải về Công văn 689/DP-TC
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 689/DP-TC
V.v thực hiện Hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Đng chí Giám đốc Sở Y tế tnh, thành phố;
- Đồng chí Cục trưởng Cục Thú Y - Bộ Nông nghiệp & Phát trin nông thôn;
- Đồng chí Cục trưởng Cục Quân Y - Bộ Quc Phòng.
(Sau đây gọi tt là các đơn vị)

Nhằm nâng cao công suất xét nghiệm chẩn đoán vi rút SARS-CoV-2, giảm nhu cầu sinh phẩm, hóa chất, vật tư tiêu hao, giảm thi gian xét nghiệm và bo đảm chất lượng xét nghiệm, ngày 07/8/2020 Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3486/QĐ-BYT và ngày 08/8/2020 ban hành Công văn số 4264/BYT-DP về việc Hướng dẫn tạm thời việc gộp mu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Cục Y tế dự phòng đề nghị Th trưng các đơn vị triển khai thực hiện nội dung sau:

1. Sở Y tế tnh, thành phố ch đạo các đơn vị liên quan căn cứ tình hình dịch t, khả năng đáp ứng về cơ s vật chất, trang thiết bị và nhân lc tại các phòng xét nghiệm trên địa bàn báo cáo Ban ch đạo phòng chng dịch COVID-19 tnh, thành ph để xem xét thực hiện việc gộp mu xét nghiệm SARS-CoV-2.

2. Th trưởng các đơn vị ch đạo các phòng xét nghiệm thuộc quản lý có đủ năng lực thực hiện gộp mu xét nghiệm SARS-CoV-2, thông báo và báo cáo theo quy định.

Cục Y tế dự phòng đề nghị Th trưng các đơn v quan tâm chỉ đạo thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Q.BT Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
- TT. Trần Văn Thuấn (để báo cáo);
- TT. Đỗ Xuân Tuyên (để báo cáo);
- Cục QLKCB;
- Viện VSDT, Pasteur;
- CDC tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, DP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hằng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 689/DP-TC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Y tế dự phòng   Người ký: Nguyễn Minh Hằng
Ngày ban hành: 10/08/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 689/DP-TC

222

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
449743