• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 689/GSQL-GQ1 năm 2015 về kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Tải về Công văn 689/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 689/GSQL-GQ1
V/v kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1276/HQHCM-GSQL ngày 18/5/2015 của đơn vị về thủ tục hải quan đối với vật liệu xây dựng thuộc đối tượng phải chứng nhận hợp quy theo quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2015 của B Xây dựng, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 14/4/2015, Bộ Tài chính đã có công văn số 4774/BTC-TCHQ gửi Bộ Xây dựng để trao đổi vướng mắc trong việc thực hiện văn bản pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành liên quan đến quy định về kiểm tra chất lượng và quy chun kỹ thuật đối với vật liệu xây dựng nhập khẩu. Đến nay chưa nhận được ý kiến trả li của Bộ Xây dựng.

Trong thời gian chờ ý kiến trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị đơn vị thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1117/TCHQ-GSQL ngày 06/02/2015 của Tng cục Hải quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
-
Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 689/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 02/07/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 689/GSQL-GQ1

180

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
285680